Treapta gimnazială

ORARUL

Pachetul academic

 • Program instructiv - educativ (8:00-14:00);
 • Program academic conform Planului Cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Prânz;
 • Rechizite necesare de calitate;
 • Suport didactic individual (cărți, caiete, mape, portofolii);
 • Consilierea psihologului școlar/consilierului spiritual;
 • Educația financiară (clasa 5);
 • Introducere în antreprenoriat (clasa 9);
 • Ore de pregătire pentru examenele de absolvire (clasa 9);
 • Pregătire pentru olimpiade și concursuri (program prelungit);

Pachetul excelență PLUS

 • Pachetul academic;
 • Program instructiv - educativ (8:00-16:00);
 • Cluburi (în dependență de grupurile formate): Engleză începători/avansată, Germană, Italiană, Științe exacte, Robotică/Programare/Microprocesoare, Cluburi sportive (în dependență de grupuri formate): gimnastica de agrement, ritmică, șah, tenis, crossfit;

CLUBURI PENTRU clasele V-VIII

MATEMATICA ȘI GLOBUL ȘTIINȚELOR

În cadrul cercului de matematică se învață tehnici de calcul rapid; aplicații ale procentelor; construcții cu rigla și compasul; tehnicile Sudoku, Tangram. Se efectuează lucrări practice: calcularea ariilor, perimetrelor, confecționarea machetelor. Se utilizează aplicația GeoGebra la construirea figurilor și modelelor 3D.

Robotica/programare

Clubul de robotică dezvolta diferite abilități pentru elevi claselor V - VIII: comunicare - abilitatea de a transmite și schimba gânduri, rezolvare probleme - capacitatea de a defini și de a lucra la o problemă pentru a ajunge la o soluție adecvată, gândire critică - procesul de analizare, sintetizare și evaluare a informațiilor pentru a ajunge la o concluzie și altele.

foTbal Și gimnastica


EnglezĂ începători/avansată


CLUBUL ABSOLVENTUL + (pentru clasa IX)

Matematica

Istoria

Limba și literatura română

Limba engleză