Ghid de instruire de la distanță

pentru cadre didactice și elevi

În scopul utilizării eficiente a timpului elevilor, menținerii elevilor în cadrul unor activități de învățare, prevenirii situației de extindere a semestrului, administrația Liceului Moldo-Finlandez recomandă cadrelor didactice și elevilor utilizarea multitudinii posibilităților de realizare a procesului instructiv - educativ.

PREVEDERI GENERALE

 1. Pentru desfășurarea lecțiilor, cadrele didactice și elevii vor utiliza platforma Zoom, care permite interacțiunea cu elevii.
 2. Pentru monitorizarea activității elevilor, oferirea de feed-back, organizarea evaluărilor etc., se va utiliza Google Classroom, e-mail, grupurile pe Messenger, Viber sau WhatsApp. În așa fel, va fi posibilă monitorizarea activității și raportarea acțiunilor întreprinse. Cadrele didactice vor păstra toată informația (email-uri, feedback-uri, etc.) transmisă sau recepționată.

ACTIVITATEA ELEVILOR

 1. Elevii trebuie să participe la activitățile de instruire la distanță, organizate de către cadrele didactice, la disciplinele din cadrul planului de studii. Dacă elevul nu dispune de mijloacele tehnice solicitate, va anunța cadrul didactic sau dirigintele și împreună vor identifica o soluție acceptabilă, care ar permite realizarea minimă de sarcini în termini rezonabili.
 2. Elevii vor avea acces la lecții, utilizând link-ul din orar - pentru lecția respectivă cu 3-5 minute înainte de începutul lecției.
 3. Pe parcursul lecției - elevii vor avea microfonul închis. Microfonul se activează doar când elevul are întrebări, neclarități sau profesorul îi acordă întrebări. Elevul poate comunica cu profesorul și colegii prin chat-ul paltformei Zoom.
 4. Numele elevului pe platforma Zoom trebuie să fie complet, ca în actul de identitate, (ex. Ion Popescu). Orice alte prescurtări nu se acceptă.

Activitatea CADRELor DIDACTICE

 1. Vor monitoriza prezența elevilor, indicând absențele într-un registru electronic creat și plasat în Google Drive (cu acces pentru cadrele didactice și administrație).
 2. Vor nota elevii într-un registru electronic creat și plasat în Google Drive (cu acces pentru cadrele didactice și administrație).
 3. Dirigintele va pune la dispoziția fiecărui cadru didactic, care predă la clasa respectivă, datele de contact (e-mail, număr de telefon, etc.) ale elevilor.
 4. Dirigintele va pune la dispoziția fiecărui elev din clasa respectivă -datele de contact (e-mail, număr de telefon, etc.) ale cadrelor didactice, care predau la clasa respectivă.
 5. Diriginții și cadrele didactice vor coopera cu părinții pentru realizarea eficientă a instruirii de la distanță.