Conferința Națională a CADRELOR DIDACTICE, 2020

Locurile s-au epuizat! Așteptăm pe cei, care au reușit să se înregistreze!

de la 3 la 6 ani

clasele I - IV

clasele V - IX

clasele X - XII, profil umanist și profil real

UNDE NE AFLĂM?

TREAPTA PREȘCOLARĂ

TREAPTA PRIMARĂ

Str. Calea Ieșilor 59, mun. Chișinău

TREAPTA GIMNAZIALĂ

TREAPTA LICEALĂ

Strada Betania 1, orașul Ialoveni